Kierowcy z Ukrainy.

Kierowca z Ukrainy

Przyrost w firmach przewozowych pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 ton powoduje automatyczne zwiększenie popytu na kierowców.

Ogromne zapotrzebowanie na kierowców w polskich firmach przekłada się na wzrost zatrudnienia kierowców z Ukrainy.

 

Kierowca z Ukrainy, który w Polsce zarabia odpowiednio większe pieniądze jest bardzo zmotywowany żeby spełnić wszelkie stawiane przez pracodawcę oczekiwania.

Kierowca z Ukrainy zwykle bardzo przykłada się do pracy i stara się o uzyskanie możliwości dalszego zatrudnienia w Polsce.

Sytuacja polityczno-gospodarcza na Ukrainie stała się jednym z motorów dynamicznego wzrostu zatrudnienia kierowcow z Ukrainy w Polsce. 

 

Przedsiębiorca transportowy decydujący się na zatrudnienia obcokrajowca z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej musi mieć świadomość obowiązków jakie na nim spoczywają z tego tytułu.

 

Prościej mają przewoźnicy, którzy chcą zatrudnić na nie dłużej niż sześć miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy kierowcow z Ukrainy, Rosjan i Białorusinów. Dla takich szoferów nie potrzebują oni zezwolenia na pracę. Firma transportowa zainteresowana przyjęciem kierowcy z Ukrainy składa tylko w urzędzie pracy specjalne oświadczenie o zamiarze jego zatrudnienia. W tym dokumencie podaje dane identyfikacyjne swoje i jego oraz wskazuje okres, w jakim miałby pracować.

 

OFERUJEMY PAŃSTWU BARDZO WYGODNĄ FORMĘ REZERWACJI PRACOWNIKÓW, POZWALAJĄCĄ DOBRAĆ GOTOWEGO DO PRACY KIEROWCĘ ZE WSZELKIMI UPRAWNIENIAMI PRAKTYCZNIE OD RĘKI.

Tel. 784 207 700

Kierowcy z Ukrainy chętnie podejmują prace za 7000-8000 zł za cały miesiąc w trase! Jest ich kolejka do takiej pracy! Czasy się zmieniają...

Pracownicy z Ukrainy.